สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ชมนิทรรศการเฉลิมศตพรรษ์กัลยาณิวัฒนา

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์ และวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นำนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการพิเศษ: เฉลิมศตพรรษ์กัลยาณิวัฒนา และชมพระตำหนักใหญ่ ที่ประทับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 24267 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี