สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนจิตรลดา ครบรอบ 69 ปี และวันขึ้นปีใหม่

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา ครบรอบ 69 ปี และวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย และการแสดงของนักเรียน ชุด “ ใต้ร่มพระบารมี 69 ปี โรงเรียนจิตรลดา” ในการนี้ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ประธานในพิธี ทำบุญ ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และรับบิณฑบาต คณะผู้บริหาร คณะสมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เมื่อพุธวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สนามบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดรโหฐาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 459274 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนจิตรลดา ครบรอบ 69 ปี และวันขึ้นปีใหม่ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี