สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนจิตรลดา ครบรอบ 69 ปี และวันขึ้นปีใหม่

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา ครบรอบ 69 ปี และวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย และการแสดงของนักเรียน ชุด “ ใต้ร่มพระบารมี 69 ปี โรงเรียนจิตรลดา” ในการนี้ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ประธานในพิธี ทำบุญ ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และรับบิณฑบาต คณะผู้บริหาร คณะสมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เมื่อพุธวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สนามบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดรโหฐาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 459274 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี