สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล และ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้อง 15213 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์

www.cdti.ac.th messageimage 1704426366427 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี