สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มรูปแบบ No-code”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มรูปแบบ No-code” โดยอาจารย์กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/DPjCZHsNrMZCVGKs5

www.cdti.ac.th km110167 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มรูปแบบ No-code” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี