สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. 2566

www.cdti.ac.th 72970 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th 1703730827624 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี