สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง 4203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 4 img 0645 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะบริหารธุรกิจ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th messageimage 1703642874182 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะบริหารธุรกิจ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี