สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI รับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ)

หน่วยทุนการศึกษา ฯ และฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์ ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) และทุนสงเคราะห์นักเรียนวัดพระเชตุพน เนื่องในการบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ แห่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) จำนวน 5 ทุน คือ 1.นางสาวจีราวรรณ พัฒนโชติ ชั้นปีที่ 1 สาขากาตลาด 2. นายพุฒิพงศ์ แสงแก้ว ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3. นางสาวจิดาภา สินเอี่ยม ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นางสาวฐิตาภา สินเอี่ยม ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. นายกฤช มัชณุเวทย์ ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างกลโรงงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album 7 ..66 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียน CDTI รับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี