สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนและนักศึกษา จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) แก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน อบรมพิเศษโดย พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน basic Life Support (CPR AED Chocking) เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคคลที่ได้รับอันตราย การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และที่ปรึกษาอธิการบดี รับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th dsc 4498 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี