สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 47 (5/ปีการศึกษา 2566) และการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 30 (5/ปีการศึกษา 2566) พร้อมผู้แทนคณะ ทั้งนี้เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนิน งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียน นักศึกษา งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ฯ โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th dsc 4339 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี