สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันร่วมชมห้องสมุดทางดนตรี นิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1701924529324 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี