สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการบริการธุรกิจร้านอาหาร และความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0001 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี