สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 การนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี