สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าฯ รับเสด็จ พิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐิน

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายเงินทำบุญถวายผ้าพระกฐินจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี