สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญรับฟังดนตรีเพราะ ๆ กับกิจกรรม Music Hour

ขอเชิญชาว CDTI รับฟังดนตรีเพราะ ๆ กับกิจกรรม Music Hour ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 604 และอาคาร 605

www.cdti.ac.th music สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญรับฟังดนตรีเพราะ ๆ กับกิจกรรม Music Hour 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี