สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

www.cdti.ac.th 141166 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การ์ดยินดี 5×7 in แนวนอน 67
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี