สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

www.cdti.ac.th 141166 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การ์ดยินดี 5×7 in แนวนอน 67
ระดับปริญญาตรี