สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

www.cdti.ac.th 141166.2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี