สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีบวงสรวง การสร้างเครื่องดนตรีไทย น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันสร้างเครื่องดนตรีไทย 2 วง คือ วงมโหรีเครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีบวงสรวง การสร้างเครื่องดนตรีไทย น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 น.
ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี