สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้แทนงานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ K.P. Open House 2023 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี