สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนงานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 13451373 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี