สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “Pink Park Cha”

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “Pink Park Cha” ในโอกาสผ่านการคัดกรองรอบที่ 1 ประเภท IDEATION ทุนอุดหนุนเต็มจำนวนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ รับทุนมูลค่า 100,000 บาท ในโครงการ TED Fund 2024 ภายใต้การดูแลของ Fellow เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis จากผลงาน Drinking Kombucha from Boat-Lily คอมบูชาจากน้ำว่านกาบหอย

www.cdti.ac.th s 26787868 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม "Pink Park Cha" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี