สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “Pink Park Cha”

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “Pink Park Cha” ในโอกาสผ่านการคัดกรองรอบที่ 1 ประเภท IDEATION ทุนอุดหนุนเต็มจำนวนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ รับทุนมูลค่า 100,000 บาท ในโครงการ TED Fund 2024 ภายใต้การดูแลของ Fellow เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis จากผลงาน Drinking Kombucha from Boat-Lily คอมบูชาจากน้ำว่านกาบหอย

www.cdti.ac.th s 26787868 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี