สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

www.cdti.ac.th 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี