สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา บริการจัดการงานรับเสด็จฯ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต จำนวน 1 งาน

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี