สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษารับรางวัล

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมครูผู้ดูแลทีม ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยได้รับผลการแข่งขันรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทักษะพื้นฐาน : ดนตรีไทย

– การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว เหรียญทอง (อันดับ 1)

– การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว เหรียญทอง (อันดับ 2)

– การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว เหรียญทอง (อันดับ 3)

– การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง) ระดับปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว เหรียญทอง (อันดับ 3)

– การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว เหรียญทอง (อันดับ 4)

ทักษะวิชาชีพ การตลาด : การเสนอขายสินค้า

– ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภททีม เหรียญเงิน

(อันดับ 14 )

วันพุธที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทักษะวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน :

– ทักษะงานกลึงชิ้นงาน เหรียญเงิน (อันดับที่ 5)

– ทักษะงานวัดละเอียด เหรียญทอง (อันดับที่ 1)

– ทักษะเขียนแบบเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน (อันดับที่ 2)

ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน :

– ทักษะงานฝึกฝีมือ เหรียญทอง  (อันดับที่ 1)

ทักษะพื้นฐาน :

– ทักษะการพูดในที่สารธารณะภาษาอังกฤษ เหรียญทอง (อันดับที่ 2)

– การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย เหรียญทอง (อันดับที่ 5)

– การประกวดมารยาทไทย เหรียญทองแดง (อันดับที่ 19)

– การแข่งขันวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย รางวัลชมเชย

– การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย เหรียญทอง (อันดับที่ 3)

– การประกวดร้องเพลงสากล ชาย เหรียญทอง (อันดับที่ 2)

– การประกวดร้องเพลงไทยสากล เหรียญทอง (อันดับที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทักษะวิชาชีพ ช่างยนต์ :

– ทักษะงานจักรยานยนต์ เหรียญทองแดง (อันดับที่ 5)

– ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน เหรียญเงิน (อันดับที่ 3)

ทักษะวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ :

– ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง ปวช. เหรียญทองแดง (อันดับที่ 3)

– การออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ปวส. เหรียญทอง (อันดับที่ 1)

ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน :

– ทักษะภาษาอังกฤษ การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ เหรียญทอง (อันดับที่ 7)

และในรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับ 1-2 จะได้เข้ารอบไปแข่งขัน ฯ ต่อในระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ จังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป

ชาติภักดิ์ /ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี