สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษา CDTI คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬารายการเมืองไทย ไตรกีฬา 2566

หน่วยกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา แจ้งข่าวร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นายนฤมิต ฤทธิกุล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการเมืองไทย ไตรกีฬา 2566 ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประเภท ทวิกีฬา ( วิ่ง 5 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน ระยะ 22 กิโลเมตร / วิ่ง 5 กิโลเมตร ) รุ่นน้ำหนัก 60-65 กิโลกรัม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ได้เป็นอย่างดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป แข่งขันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ บูรพา บีช รีสอร์ท หาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี


ชาติภักดิ์ /ข่าว

www.cdti.ac.th cdti 2566 65492 0 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักศึกษา CDTI คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬารายการเมืองไทย ไตรกีฬา 2566 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี