สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9021 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แสดงความยินดี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี