สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันซ้อมย่อย)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 97 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบัณฑิตร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 8dcbb823 851c 4f69 b6c2 9e4fed777e67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันซ้อมย่อย) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี