สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันซ้อมใหญ่)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 98 คน ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบัณฑิตร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ บริเวณหน้าอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 949d72d1 e645 403d ac9a ebd91bf6fd41 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันซ้อมใหญ่) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี