สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสถาบัน ฯ และนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี