สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จำนวน 65 คน และบุคลากรสถาบัน ฯ เข้าร่วมการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2566 กลุ่ม 1 ครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดโดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนิติการ การประชุม ฯ มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี