สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพสาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th tv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี