สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Dust Detect

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Dust Detect ที่ “ผ่านเข้ารอบคัดเลือก” ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบที่ 2 รอบคัดเลือก ประเภท Hardware Innovation จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในผลงานชุด “ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน” โดยมี อาจารย์ปฎิญญา ศักดิ์หวาน และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี