สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุด โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnupJTG4MV9InWJfLCKEqw4BMFLE6fpSBCLILIeBnop-bQ?e=Wi5bl9

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 15867914 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th s 15867914 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี