สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียน AI Techonology and Communication Classroom (AICC) และห้องเรียน Food Passion and Communication Classroom (FCC) เพื่อทราบหลักการแนวทางกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรที่จัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้ นายอริยะ กาญจนศิริสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสีตบุตรบำรุง นำคณะเข้าร่วมนำเสนอหลักสูตร ฯ ในการประชุม จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ การสร้างเครื่องดนตรีไทย ณ อาคาร 605 ครั้งนี้ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgQEvYCzqfBBslW2yYg-VQ8BVeMktK_5TDcXOKz2cRMlpw?e=8Y7ppJ

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 698c038f 2029 4863 9312 25c18958089b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี