สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดโครงการ Learning Express 2023

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Learning Express 2023 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี ในการนี้รองอธิการบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 คน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic จากนั้นรับมอบโล่ และรับชมการแสดงจากนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic พิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดลา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhIPL0Y69-FFjF7RbfaZNlsBO6CWgPc4HOfGzDoNltSDhA?e=XRARgH

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th learning express 2023 2c2bf729 d9ed 4f95 8b1a 13f84eb61de5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีปิดโครงการ Learning Express 2023 11 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี