สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีเปิดโครงการ LEX 2023

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Learning Express (LEX 2023) โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับโครงการ LEX 2023 เป็นโครงการที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสิงคโปร์โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ในการส่งนักศึกษาทั้งสองสถาบันลงพื้นที่ชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาผ่านการใช้กระบวนการ Design Thinking โดยในปีนี้ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการดำเนินกิจกรรมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 14 กันยายน 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

S 15433742 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีเปิดโครงการ LEX 2023 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี