สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีเปิดโครงการ LEX 2023

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Learning Express (LEX 2023) โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับโครงการ LEX 2023 เป็นโครงการที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสิงคโปร์โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ในการส่งนักศึกษาทั้งสองสถาบันลงพื้นที่ชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาผ่านการใช้กระบวนการ Design Thinking โดยในปีนี้ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการดำเนินกิจกรรมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 14 กันยายน 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

S 15433742 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี