สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ปภาภรณ์/ข่าว

S 15433739 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี