สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีบุคลากร CDTI รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณธรรมอวอร์ด “MORAL AWARDS 2022”

Details

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ครูเจษฎา ตั้งมงคลสุข เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณธรรมอวอร์ด “MORAL AWARDS 2022” แบบอย่างด้านคุณธรรม อันมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ นางปราณี พูลผล ครูประจำสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนางฐากร นิสากรเสน บริหารงานทั่วไปและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงความยินดี


ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ครูเจษฎา ตั้งมงคลสุข เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณธรรมอวอร์ด “MORAL AWARDS 2022” แบบอย่างด้านคุณธรรม อันมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ นางปราณี พูลผล ครูประจำสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนางฐากร นิสากรเสน บริหารงานทั่วไปและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงความยินดี

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี