สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะทำงาน สป.อว. หลักสูตร Sandbox คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี
ให้การต้อนรับคุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ประธานคณะทำงาน ฯ และคณะทำงานย่อยภายใต้คณะกรรมการผู้ประเมินผลอิสระเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สป.อว) ในโอกาสเข้าประชุมกับคณะทำงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร Sandbox) ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 7887 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะทำงาน สป.อว. หลักสูตร Sandbox คณะบริหารธุรกิจ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
IMG 7887 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะทำงาน สป.อว. หลักสูตร Sandbox คณะบริหารธุรกิจ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี