สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 9)

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมออกบูธแสดงผลงานนักศึกษา และแนะนำหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9 -11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ระดับปริญญาตรี