สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

It’s time for Yoga!! ขอเชิญเข้าคลาสโยคะ

ขอเชิญเข้าคลาสโยคะสร้างความแข็งแรง สมดุลร่างกาย สอนโดย อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เริ่มจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 615

หมายเหตุ: โปรดเตรียมเสื่อโยคะมาเอง

โยคะline สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โยคะ
ระดับปริญญาตรี