สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม

ขอเชิญเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม ฟักทองบัตเตอร์นัท ลูกหม่อน เคล ลูกฟิก ถั่วฟักยาว ต้นหอม ผักบุ้งจีน วางจำหน่ายแล้วที่ร้านปรุงสารพัด อาคาร 605

ขอเชิญเลือกซื้อผักจากแปลงเกษตรทดลองส่วน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี