สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม

ขอเชิญเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม ฟักทองบัตเตอร์นัท ลูกหม่อน เคล ลูกฟิก ถั่วฟักยาว ต้นหอม ผักบุ้งจีน วางจำหน่ายแล้วที่ร้านปรุงสารพัด อาคาร 605

ขอเชิญเลือกซื้อผักจากแปลงเกษตรทดลองส่วน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเลือกซื้อ ผัก ผลไม้ จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี