สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน” โดย ครูสปันนา นวลสอาด, ครูสรินยา ไชยฤทธิ์ และครูศุภดิศ สงวนนวน ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ 1 ชั่วโมง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/7BAuSSeiE2BfTZgBA

stem simห2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "STEM SIMs สู่การเรียนการสอน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี