สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน” โดย ครูสปันนา นวลสอาด, ครูสรินยา ไชยฤทธิ์ และครูศุภดิศ สงวนนวน ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ 1 ชั่วโมง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/7BAuSSeiE2BfTZgBA

stem simห2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี