สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ในหัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.00น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ในหัวข้อ ในหัวข้อ “STEM SIMs สู่การเรียนการสอน” โดย ครูสปันนา นวลสอาด, ครูสรินยา ไชยฤทธิ์ และครูศุภดิศ สงวนนวน ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวิทยทรัพยากร ชั้น 2 อาคาร 604 โดยในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน Simulation จำลองให้นักเรียน นักศึกษา อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามบริบทตามสถานการณ์ที่พวกเขาใช้เครื่องมือเสมือนเพื่อสำรวจ เช่น การทดลองเครื่องผสมสารเคมี, การทดลองอุบัติเหตุรถชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียน เข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้มากยิ่งขึ้น

375593621 773560868110863 4120216160699399667 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ในหัวข้อ "STEM SIMs สู่การเรียนการสอน" 19 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี