สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “การประสานสัมพันธ์ 2 ราชอาณาจักร”

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประสานสัมพันธ์ 2 ราชอาณาจักร” โดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนลีจิตรลดา กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟังประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของ 2 ราชอาณาจักร ในกิจกรรมครั้งนี้ แล้วยังมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์จำนวนมาก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "การประสานสัมพันธ์ 2 ราชอาณาจักร" 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี