สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสีตบุตบำรุง โรงเรียนสกลวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ในกิจกรรม “สานโอกาส สู่ฝั่งฝัน Shine your future bright at CDTI” จัดโดย งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ในโอกาสเข้ารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนจากผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน โอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนสีตบุตบำรุง โรงเรียนสกลวิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ร่วมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

DSC 7532 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะสถานศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี