สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะสถาบัน Tanaka Educational Group และคณะครูสถาบัน Kokusai Confectionary College

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะครูและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr. Ryoichi Tanaka ประธานสถาบัน Tanaka Educational Group และคณะครูสถาบัน Kokusai Confectionary College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่สถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งดำเนินการร่วมกันนับแต่ได้มีการลงนาม Sister School Agreement เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สถาบัน Tanaka Educational Group จะนำคณะนักเรียนและครูสถาบัน Kokusai Confectionary College จำนวนประมาณ 30 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในเดือนพฤศจิกายนี้

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 9514 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะสถาบัน Tanaka Educational Group และคณะครูสถาบัน Kokusai Confectionary College 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี