สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอโครงงานนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 4 โครงงาน ได้แก่ โครงงานการสร้างอุปกรณ์ช่วยลับคมตัดสำหรับงานกลึงปอกผิวและงานกลึงปาดหน้า / INVENTION OF SHARPENIG HELPING TOOLS FOR STRAIGHT AND FACE TURNING ของสาขาช่างกลโรงงาน โครงงานระบบคำนวณค่าไฟสำหรับหอพัก / ELECTRIC BILL CALCULATION SYSTEM FOR DORMITORIES ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โชกุปังเสริมถั่วลูกไก่ / Product development of chickpea Shokupan สาขาอาหารและโภชนาการ และโครงงาน Oatmeal banana cake ของสาขาอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเวทีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการกับนักเรียน/นักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานนี้มีประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน บังคลาเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ผลการแข่งขัน ผลงานของโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โชกุปังเสริมถั่วลูกไก่ / Product development of chickpea Shokupan สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และโครงงานระบบคำนวณค่าไฟสำหรับหอพัก / ELECTRIC BILL CALCULATION SYSTEM FOR DORMITORIES ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

IMG 8949 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี