สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนลีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล ในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน บรรยายโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และนายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ โดยมี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมรับฟังการเสวนา มีประเด็นสำคัญครอบคลุมเรื่องลิขสิทธิ์ การคัดลอกผลงานทางวิชาการ และความยั่งยืนทางศีลธรรม (Sustainability with moral) ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้เน้นย้ำความสำคัญของคุณธรรมคือ “คุณธรรม คุณทำได้ สัมผัสได้ วัดได้” โดยการเสวนาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทางระบบถ่ายทอดสดออนไลน์

Cr : ชมรมถ่ายภาพ NOWhere FOTO CDTI

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี