สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
s 1196054

แสดงความยินดี

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยมีนาวาเอกปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาสบ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี