สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการรอบรู้อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการรับประทานอาหารเส้นนานาชาติ การแสดงของนักศึกษาต่างชาติ และการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ปกิณกะอาหารเส้น” ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา หรพมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมรับชมการแสดง สำหรับโครงการมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดลา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี