สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการรอบรู้อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการรับประทานอาหารเส้นนานาชาติ การแสดงของนักศึกษาต่างชาติ และการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ปกิณกะอาหารเส้น” ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา หรพมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมรับชมการแสดง สำหรับโครงการมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดลา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี